Rekord Limbo Queen

Laťka proklatě nízko

Být v limbu znamená být na okraji normálního světa. Je to pochopitelné – tenhle ohyb s normálností hraničí!

(Visited 1 times, 1 visits today)