Máte málo času? Vyzkoušejte Paretovo pravidlo: 80/20.

Jednoduché pravidlo, které vám otevře oči.

Jistě jste o známém pravidlu slyšeli ve škole, ale ruku na svědomí, kdo se podle něj řídí… Znáte podstatu svého života? Jaké jsou vaše životní priority? Co je pro vás v životě nejdůležitější? Jednou za čas je dobré zamyslet se nad svým životem – nad tím, čemu a komu věnujeme svůj čas.

Paretovo pravidlo (nebo také Paretův princip) znamená, že 80% důsledků (například zisk) pramení z 20% příčin (například produkty nebo služby, které nabízíte).

[box type=“shadow“]Cílem Paretova pravidla je odhalit ono malé spektrum příčin, které tak významně ovlivňuje celkový výsledek.[/box]

 

Zjednodušeně lze říci, že…

80% zábavy prožijete s 20% vašich známých,
20% zákazníků tvoří 80% obratu,
20% vynaloženého času přinese 80% výsledků (a také 80% zisku),
20% populace vlastní velkou část bohatství (80%),
20% naučeného klíčového učiva přináší 80% úspěchu u zkoušky,
20% řidičů způsobuje 80% dopravních nehod,
20% oděvů nosíme 80% času,
20% slov v knize nese 80% významu.

 

Analýza štěstí.

Zkuste si prostřednictvím Paretova pravidla analyzovat vaše aktivity a odhalte, jestli neděláte něco špatně nebo dokonce zda neplýtváte vaším drahocenným časem. Důležité je seřadit si činnosti podle důležitosti. Začínejte vždy těmi nejvýznamnějšími a těm méně důležitým se věnujte později. Pozornost věnujte zejména činnostem a lidem, do kterých investujete nejvíce čase a energie.

Nedělejte věci ze zvyku, ve kterých nejste dobří nebo které vás nebaví. Neztrácejte čas s činnostmi, které vám nepřináší žádné uspokojení a žádné výsledky.

 

Čas je pro všechny stejný.

Čas na nikoho nečeká. Život máme jen jeden a je pouze na každém z nás, zda budeme přežívat nebo žít takový život, který chceme.

„Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill.“ Brown H. Jackson

(Visited 1 times, 1 visits today)