Stíhačka letěla tak blízko, že málem smetla diváky!