Z kuňkání až k hvězdnému zpěvu

Příběh velké nervozity, ale ještě většího talentu! První konání ve znamení kuňkání a strachu…. Počkejte si ale na druhé (od cca 3:30), tam už je to čistý talent (a co víc: velké srdce)! Překážky jsou od toho, aby se překonávaly.